Hoàn thành​

Về phần Hoàn thành, chúng tôi có nhiều tính năng đặc biệt, bao gồm tự động điền vào logistics và xử lý đơn hàng hàng loạt.

Đơn hàng hàng loạt

1. Lựa chọn Đơn hàng

Trong bước này, bạn có thể chọn các đơn hàng bạn muốn xử lý. Duyệt qua các đơn hàng có sẵn và chọn những đơn hàng bạn muốn tiếp tục với.

2. Kiểm tra Đơn hàng

Xem xét các đơn hàng đã chọn, kiểm tra chi tiết như sản phẩm, số lượng và bất kỳ hướng dẫn đặc biệt hoặc yêu cầu nào cho từng đơn hàng.

3. Đặt Đơn hàng bằng FFOrder

Kiểm tra và đặt các đơn hàng đã chọn bằng FFOrder, chúng tôi sẽ đảm nhận việc hoàn thành và giao hàng để có trải nghiệm trơn tru.

Tự động đồng bộ hóa số hiệu logistics

1. Vận chuyển FFOrder

Trong bước này, FFOrder sẽ quản lý việc vận chuyển các đơn hàng đã đặt. Họ sẽ đảm nhận toàn bộ quá trình vận chuyển, bao gồm chuẩn bị kho, đóng gói và sắp xếp logistics, để đảm bảo việc giao hàng đúng hạn của các đơn hàng.

2. Cập nhật Tự động Số theo dõi Đơn hàng

Sau khi đơn hàng được vận chuyển, hệ thống sẽ tự động cập nhật số theo dõi của đơn hàng. Bạn có thể xem số theo dõi mới nhất trên trang chi tiết đơn hàng hoặc trong phần backend của cửa hàng của bạn, giúp bạn dễ dàng theo dõi tình trạng logistics của đơn hàng.

3. Đồng bộ hóa Tự động Số theo dõi trong Cửa hàng

Hệ thống sẽ tự động đồng bộ hóa số theo dõi của đơn hàng vào cửa hàng của bạn. Điều này có nghĩa là cửa hàng của bạn sẽ tự động cập nhật số theo dõi, cho phép khách hàng dễ dàng xem và theo dõi thông tin logistics của đơn hàng của họ.

4. Khách hàng Nhận được Hàng hóa

Bước cuối cùng là khách hàng nhận được hàng hóa. Khi thông tin logistics của đơn hàng cho thấy nó đã được giao, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm đã đặt hàng. Điều này đảm bảo quá trình đặt hàng trơn tru và cho phép khách hàng nhận được hàng hóa một cách thoả mãn.

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DROPSHIPPING CỦA BẠN HÔM NAY MỞI PHÍ!